Vad är L.E.D och COB?

Ett L.E.D-ljus kan producera samma mängd lumen som en glödlampa medan den bara använder 25% av effekten. Upp till 90% av glödlampans energi är värme som skapas av elektrisk motståndstråd (dvs de är mer effektiva som värmare än lampor).

L.E.D: står för ''Light Emitting Diode'', en L.E.D är en liten bit halvledande material som innehåller olika föreningar. När elektricitet passerar genom dessa halvledande material avges ljus i form av fotoner. Denna process kallas elektro-luminescens.

COB L.E.D: är en ny teknik som har förändrat led-lampan för framtiden. Med hjälp av kisel-/chipteknologi använder COB-lampor nu mindre batterikraft samtidigt som de ger mycket bättre ljusstyrka som är oöverträffad av andra lampor på marknaden.


Direktivet ”Begränsning av farliga ämnen” infördes för att säkerställa att alla komponenter i våra elektriska produkter inte äventyrar användaren. Alla våra lampor är testade enligt denna standard med överensstämmelse.


Denna symbol indikerar överensstämmelse med viktiga hälso- och säkerhetskrav enligt europeiska direktiv.


> Ficklampor, inspektionslampor och pannlampor