Handskar som skyddar mot vibrationer

När du arbetar med någon utrustning som producerar vibrationsexponering, till exempel bilmaskiner, chipping & stenläggningsverktyg, elektriska hammare etc, kommer användarna att uppleva vibrationsöverföring från verktygshandtaget till händerna, därav anledningen till att bära antivibrationshandskar.

EN ISO 10819 anger de krav som används för att analysera ”vibrationsöverförbarhet” hos handskar, dvs handskens förmåga att skydda användarnas händer från vibrationer inom ett frekvensområde från 31,5 Hz till 1250 Hz.

EN 10819 är standarden som specificerar kraven för handskar som skyddar mot vibrationer

Standarden föreskriver vidare att inom detta frekvensområde finns det 2 klassificeringar som mäter prestandan hos antivibrationshandskar; "Medelfrekvens" och "Hög frekvens" överensstämmer med de parametrar som definieras nedan:

TRM: TRANSMISSIBILITY MEDIUM (M) 31,5 HZ - 200 HZ
TRH: TRANSMISSIBILITY HIGH (H) 200 HZ - 1250 HZ

För att handsken ska uppfylla kraven i EN ISO 10819 måste den uppfylla både medel- och högfrekvenskraven enligt nedan.

Medium frekvens
När handsken testas i medelstorlek anger standarden tydligt att handsken inte får förstärka vibrationerna - dvs TRM måste vara ≤ 1,0 för att handsken ska klara standarden.

Hög frekvens
När handsken testas i högfrekvensområdet måste handsken minska vibrationsnivåerna med minst 40%, dvs. TRH måste vara ≤ 0,6 för att handsken ska klara standarden.

> Köp handsken på bilden