Vi använder cookies för att sajten ska bli enklare att använda:

Disclaimer

Informationen på webbsidan northbear.se (“Tjänsten”) är endast avsedd för allmän information. NorthBear tar inget ansvar för fel eller utelämnanden i innehållet i tjänsten.

Under inga omständigheter ska NorthBear vara ansvarigt för särskilda, direkta, indirekta, följd- eller tillfälliga skador eller skador överhuvudtaget, vare sig det handlar om ett avtal, försumlighet eller annan skada, som uppstår till följd av eller i samband med användningen av tjänsten eller innehållet i tjänsten. NorthBear förbehåller sig rätten att göra tillägg, radering eller ändring av innehållet på Tjänsten när som helst utan föregående meddelande. NorthBear garanterar inte att webbplatsen är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

NorthBear webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte tillhandahålls eller underhålls av eller på något sätt anslutna till NorthBear. Observera att NorthBear inte garanterar riktigheten, relevansen, aktualiteten eller fullständighet av all information på dessa externa webbplatser.

Denna webbplats erbjuder hälso-, fitness- och näringsinformation och är endast utformad för utbildningsändamål. Du bör inte lita på denna information som ersättning för eller ersätta, professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling.